Wiązary dachowe - Technologia

Nasza więźba to prefabrykowane konstrukcje dachowe z litego drewna łączone płytkami kolczastymi firmy Mitek. Technologia jest stosowana od dziesiątek lat z dużym powodzeniem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Często stosowana w Europie Północnej i Zachodniej, a także w Czechach. Teraz wkracza do Polski i stanowi nową jakość na polskim rynku.
 
Wiązary kratowe wykonywane są w wyspecjalizowanych zakładach przemysłowych, które dbają o odpowiednią klasę drewna i jakość. Certyfikowane drewno konstrukcyjne klasy C27 jest suszone komorowo do 18% wilgotności, strugane czterostronnie o fazowanych krawędziach.
W tym systemie prawie każdy kształt dachu jest możliwy do zrealizowania. Kratownica może być zaprojektowana pod kątem dachu symetrycznego i asymetrycznego, jedno i dwuspadowego z poddaszem użytkowym jak i nieużytkowym. Wiązary poddasza nieużytkowego mogą mieć rozpiętość bez podpór pośrednich sięgającą nawet 30 metrów.
 
Stosowanie tej metody konstrukcji daje ogromne możliwości:
  • Szybkość instalacji
Prefabrykowane wiązary kratowe znacznie redukują ilość czasu potrzebnego na zainstalowanie struktury dachu. Ogromna część cięć oraz wymiarowania w porównaniu do metody tradycyjnej jest wyeliminowana.
  • Wysoki poziom dokładności konstrukcji
Poziom dokładności jest zachowany między 0-5mm, zwiększając znacząco wymagania budowy.
  • Zaawansowane możliwości techniczne
Projekty, które były wcześniej nieosiągalne metodą tradycyjną lub wymagające struktury stalowej, stają się teraz realne.
  • Dokładne obliczenia
Każdy dach, czy miejsce wypełnień drewnem jest opatrzone pełną dokumentacją techniczną generowaną programowo. Jest to pomocne przy kontrolach budowlanych i niweluje potrzebę wcześniejszych obliczeń inżynieryjnych do projektu.
  • Redukcja odpadów
Projektowany komputerowo dach zużywa taką ilość drewna, której potrzebuje.
 
Wiązar kratowy to strukturalna rama zazwyczaj przyjmująca kształt trójkąta, zbudowana z krzyżulców, pasa dolnego i górnego. Elementy te współpracują ze sobą przenosząc obciążenie. Taki układ struktury daje wysoki stosunek siły do wagi, dopuszczając większy rozstaw niż metoda tradycyjna.
Wiązary kratowe mogą być modelowane prawie we wszystkie kształty i przyjmować zróżnicowane rozmiary. Ograniczenia pojawiają się tylko ze strony możliwości wykonania, transportowych, czy przeładunkowych.
Stosunkowo lekkie konstrukcje wiązarów są prefabrykowane poprzez wprasowanie płytek kolczastych w każdy węzeł między elementami wiązara.
Rysunek przedstawia konfigurację wiązara
 
 
Wiązary mogą występować w różnych konfiguracjach. Część z nich została pokazana w tabeli poniżej.
 
Różne konfiguracje wiązara
 
TRÓJKĄTNY
Ten rodzaj wiązara może mieć różne długości, kilka podpór oraz część okapową.
 
 
 
 
 
 
 TRÓJKĄTNY POJEDYNCZY
 
Wiązar może mieć różne długości, kilka podpór, część okapową. Możliwa podpora w pasie górnym.
 
 
 
 
 
 
 ODWRÓCONY
 
Wiązar odwrócony dostarcza dodatkowej przestrzeni, gdy jest ona wymagana.
 
 
 
 
 
 UCIĘTY
 
Kształt używany, gdy dopasowanie pełnego trójkątnego nie jest możliwe
 
 
 
 
 
 NIESYMETRYCZNY
Kształt może być wykorzystany, kiedy wymagana jest niesymetryczność połaci
 
 
 
 
 
 
 ATTYKOWY
Wiązar na poddasze użytkowe. Pas dolny spełnia rolę stropu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PŁASKI
 
Może być zastosowany przy konstrukcji dachu, jak i stropu. Podpora może znajdować się na pasie dolnym lub górnym. Dopuszczalne są różne długości.
 
 
 
 
 
 PŁASKI POD KĄTEM
 
Kształt projektowany dla dostarczenia dodatkowej przestrzeni. Podpora może znajdować się na pasie dolnym lub górnym.
 
 
 
 
 
 
 
 UCIĘTY DWUSTRONNIE
Wiązar wykorzystywany, gdy wymagana jest ścianka kolankowa.
 
 
 
 
 
 
 
 OBNIŻONY
 
Najczęściej wykorzystywany w dachu kopertowym, gdzie spełnia rolę dźwigara.
 
 
 
 
 
 
 NOŻYCOWY
 
Doskonały kształt na hale, gdy istnieje potrzeba zwiększenia powierzchni magazynowej.
 
 
 
 
 
 NOŻYCOWY POJEDYNCZY
 
Może być użyty dla dostarczenia dodatkowej przestrzeni.
 
 
 
 
 
 
 
 MANSARDOWY
 
Rozwiązanie poddasza użytkowego, dostarczające prawie takiej samej przestrzeni jaka występuje w kondygnacji poniżej.