Porady - Budowa i montaż podłóg z desek świerkowych, sosnowych i termowanych

Zamieszczone poniżej informacje mają służyć Państwu pomocą m.in. przy wyborze typu lub miejsca mocowania  w zależności od rodzaju desek podłogowych.

1. Rozmieszczenie legarów.

Podczas montażu konstrukcji pod taras, należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego rozstawu pomiędzy legarami nie więcej niż 400mm (mierzone w osi elementów).

 

2. Odstęp pomiędzy deskami a fasadą budynku.

Montując taras przy fasadzie budynku należy zachować minimalną dylatację 10mm. Pozwoli to uniknąć skutku nadmiernego rozszerzania się desek ze względu na wpływ warunków atmosferycznych.

 

3. Zapobieganie zaleganiu wody.

Używając podkładkę uzyskujemy spadek 2mm na każdym metrze  i kierujemy go od strony budynku na zewnątrz, tak aby woda była odprowadzana na bieżąco. Zapobiegnie to również tworzeniu się kałuż i zmniejszy częstotliwość czyszczenia tarasu.

 

4. Mocowanie desek tarasowych

Używać wkrętów ze stali nierdzewnej bądź ocynkowanych, przeznaczonych do mocowania desek tarasowych.

 

5. Otwory montażowe.

Rekomendowane jest wykonywanie otworów montażowych.

Używanie wkrętów samowiercących nie wymaga wykonywania otworów montażowych.

 

6. Przykręcanie desek tarasowych.

Deski należy przykręcać używając po dwa wkręty na połączenie. Wkręty zapewniają dużo stabilniejsze mocowanie niż gwoździe.

Aby uniknąć potencjalnego rozłupania deski należy:

A.      Przykręcać wkręt minimum 15mm od końca deski.

B.      Przykręcać wkręt minimum 20mm od krawędzi bocznej deski. 

        

 

7. Odstęp pomiędzy deskami tarasowymi

Należy zapewnić minimalny odstęp 5-6mm pomiędzy deskami tarasowymi.

 

8. Łączenie dwóch desek w jednej linii

Łącząc dwie deski w jednej linii, należy pamiętać o zachowaniu odległości 15mm od końca każdej deski. Aby mieć pewność, że wkręt jest dobrze przymocowany do legara można wkręcać wkręty pod lekkim kątem.

 

 

9. Ochrona drewnianego tarasu

Należy zabezpieczyć środkami ochrony cały taras zwracając szczególną uwagę na wszelkie miejsca po wykonaniu otworów oraz przecięcia drewna.

Pokrycie środkami ochrony drewna całego tarasu zajmuje stosunkowo niewiele czasu, a znacząco przedłuża okres jego użytkowania.

Powyższa procedura jest często określona w gwarancji producenta jako niezbędna, przez co warto się do niej zastosować.