Porady - Deska tarasowa
 
Deska tarasowa jest suszona komorowo bądź powietrznie do wilgotności, około 18-20%, dlatego nadaje się ona wyłącznie do zastosowań zewnętrznych. Zamontowanie deski wewnątrz obiektu wymaga suszenia do poziomu 8% - 10% wilgotności.
 
Aby uniknąć wichrowania i paczenia się zakupionych desek (stanowi to cechę materiału naturalnego, jakim jest drewno), taśmy za pomocą, których są spięte, powinny zostać usunięte bezpośrednio przed zamontowaniem desek na tarasie.
 
Przed położeniem desek należy odpowiednio przygotować podłoże.
W przypadku montażu na gruncie przepuszczalnym (taras wkomponowany w architekturę ogrodową) należy rozpocząć od wyrównania i utwardzenia podłoża. Aby zabezpieczyć taras przed przerastaniem spod niego trawy i chwastów można zastosować pod całą powierzchnią agrowłókninę. Następnie całość pokryć warstwą odsączającą żwiru lub drobnych kamieni.
Przy montażu na gruncie nieprzepuszczalnym (np. balkonie) należy przede wszystkim pamiętać o zabezpieczeniu odpowiedniego spadku podłoża (ok. 2%), który umożliwi odprowadzanie wody spod tarasu
 
Deski tarasowe powinny być montowane tak, aby ryflowanie było równoległe do spadku tarasu, co zapobiegnie pozostawaniu resztek wody na deskach (pomiędzy ryflami).
 
Deski montujemy na legarach sosnowych (o min. przekroju 45 x70 mm) w odstępach 50-60cm. Do łączenia desek tarasowych z legarami używamy wkrętów ze stali nierdzewnej, o długości, co najmniej 2 razy większej niż grubość montowanej deski.
Każdą deskę łączymy z legarem przy pomocy 2 wkrętów umieszczonych w 1 linii i w takiej samej odległości od brzegów deski, około 10 mm (nie mniej niż 5 mm i nie więcej niż 20 mm – w zależności od szerokości deski). Pomiędzy każdą deską zostawiamy szczelinę dylatacyjną o szerokości ok. 0, 5 cm, (aby zachować te same odstępy można użyć przekładek). W czasie użytkowania tarasu deski będą się rozszerzać i kurczyć w zależności od wahań temperatury i wilgotności. Jest to naturalna właściwość drewna. W przypadku braku (lub zbyt małej) przestrzeni między deskami, przy wzroście wilgotności deski zejdą się, a powstałe między nimi naprężenia mogą doprowadzić nawet do zerwania wkrętów. Przy skrajnej desce tarasowej od strony ściany budynku, szczelinę między deską a ścianą można powiększyć o kilka milimetrów.
 
 
Aby dłużej cieszyć się pięknym tarasem należy odpowiednio o niego zadbać.
Na suchą i czystą powierzchnię tarasu można nałożyć olej, który pozwoli zachować na dłużej naturalny kolor drewna. Proces olejowania powinno się przeprowadzać 2 razy do roku: wczesną wiosną, aby taras wyglądał świeżo, oraz wczesna jesienią, aby przygotować deski na cięższe, jesienno-zimowe warunki. Należy pamiętać, że zimą nie należy stosować na tarasie soli ani żadnych środków chemicznych.
Codzienna pielęgnacja tarasu powinna polegać na usuwaniu liści, piasku, śniegu i innych zanieczyszczeń.
Ze względu na obniżoną wilgotność powietrza w okresie zimowym, a co za tym idzie przesychanie i kurczenie się drewna, należy po sezonie zimowym sprawdzić i ewentualnie dokręcić poluzowane wkręty.