Complex
Oferta firmy Complex
Zakład prefabrykacji
Borkowo
 • Deski elewacyjne
 • Deski boazeryjne
 • Deski podbitkowe
 • Deski tarasowe
Drewno w domu
i w ogrodzie
Drewno
budowlane
Drewno
klejone
Wiązary
dachowe
Domy
rekreacyjne
Deski
wykończeniowe
Katalog
internetowy
O firmie - Zarządzanie jakością
Complex będąc jednym z czołowych producentów wyrobów z drewna, zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymagań jakościowych i środowiskowych, w tym wynikających z prawa polskiego i przepisów branżowych.

Firma stale doskonali skuteczność metod działania z uwzględnieniem najlepszych praktyk produkcyjnych, mając na uwadze zmniejszenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne.

Realizując powyższe założenia Zarząd firmy Complex ustanowił następujące kierunki rozwoju:
 • rozbudowa infrastruktury zakładu dla ograniczenia wpływu na środowisko środków używanych do impregnacji drewna,
 • doskonalenie jakości wytwarzanych produktów w zakresie spełnienia indywidualnych wymagań klientów,
 • zmniejszenie wytwarzania odpadów produkcyjnych,
 • optymalizacja zasad organizacji pracy.
   
Complex działa w warunkach pełnego nadzorowania produkcji, z zapewnieniem:
 • pozyskiwania surowca drzewnego wyłącznie z aprobatą FSC®,
 • stosowania w produkcji wyrobów  elementów z metali ocynkowanych,
 • przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w prowadzonej działalności,
 • optymalnego wykorzystania surowca drzewnego w procesie produkcji.
   
Zarząd deklaruje realizację przyjętych kierunków doskonalenia, a w związku z tym - utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, opartego na wymogach norm ISO9001:2000 oraz ISO 14001.